ouderraad

Iedereen is automatisch lid van de ouderraad van deze school.
De ouderraad is een dynamische groep van enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief inzetten voor de school.

Kernbestuur:

Binnen de ouderraad wordt een bestuur verkozen voor 4 jaar.
De samenstelling van het kernbestuur voor het schooljaar 2019-2020 vindt u in het schoolreglement.
De volledige ledenlijst van de ouderraad of meer informatie over hoe de ouderraad zich inzet op school kan u opvragen via een van de leden van het kernbestuur.
In de ouderraad worden voor de verschillende engagementen kerngroepen gevormd. Deze kerngroepen bereiden een bepaald thema voor zoals bv. het sinterklaasfeest, het winterrestaurant, de logistieke ondersteuning bij een schoolfeest, enz.

Klasverantwoordelijken binnen de ouderraad

Elke klas heeft ook een klasverantwoordelijke ouder die zetelt in de ouderraad.

De klasverantwoordelijken zijn lid van de ouderraad en worden op de vergadering van de ouderraad jaarlijks aangeduid. De ouderraad vindt het eveneens belangrijk om zoveel mogelijk de rechtstreekse communicatie met het schoolteam te stimuleren. De klasverantwoordelijken kunnen ouders wegwijs maken en informeren over hoe je het schoolteam het best kan bereiken.

Deze klasverantwoordelijken verzamelen informatie, geven informatie door en slaan waar nodig een brug tussen de ouders en de betrokken klastitularis. Zij kunnen ook ingeschakeld worden bij het zoeken naar hulpouders (bv. voor begeleiding van externe klasuitstappen of voor het invullen van werklijsten voor evenementen). Zij maken eventuele problemen bespreekbaar met de ouders of klastitularis.

De communicatie met de ouders van de klas is specifiek voor elke klas en kan gebeuren via e-mail, telefonisch, aan de schoolpoort of een ander medium (bv. Facebook of WhatsApp, …).

Klasverantwoordelijken binnen de ouderraad voor het schooljaar 2020-2021:

Kleuters:

1KKA: Rianne Hemeleers mama van Marie

1KKB: Leen Trappeniers mama van Stella

2KK: Pieter Vandersmissen papa van Santi

3KK: Carolina Otero mama van Thomas

Lagere school:

1LD: Ellen Boon mama van Linde

2LD: Pieter Vandersmissen papa van Lily-Jane

3LD: Rianne Hemeleers mama van Ferre

4LD: Ilse Dekelver mama van Febe

5LD: Peggy Callewaert mama van Maya

6LD: Koen Schuykens papa van Svea