Bodymap in de kleuterschool

VISIE BODYMAP KLEUTERSCHOOL

Wat is Bodymap?

Om Bodymap toe te passen is er een totale ommekeer nodig in de werking van de kleuterschool. Het “ervaren met het lichaam” is een vereiste om de ontwikkeling van de kleuters te stimuleren. Het is niet méér werken, maar anders werken…

Bodymap is niet zomaar ‘meer bewegen’. Bodymap vertrekt vanuit kennis die eerst moet eigen gemaakt worden. Zo krijg je inzicht dat specifieke bewegingen instaan om bepaalde doelen te bereiken. Het gaat om een doelgerichte aanpak.

Bodymap moet in de dagelijkse werking verweven zijn. Het is een visie die doorweven moet zijn in het totale activiteitenaanbod. Zorg, bewegingslessen, speelplaats, klas, enz. Enkel door intensief aan de slag te gaan met het Ontwikkelingslab kan je resultaten verwachten.

De inhouden van het Ontwikkelingslab van Bodymap geven een concrete structuur om de ontwikkelingsdoelen echt te bereiken zodat kinderen stressloos naar een 1ste leerjaar kunnen gaan.

De koppeling met de ontwikkelingsdoelen voor elk onderwijsnet, zijn volledig terug vinden in het online Ontwikkelingslab.

Bodymap vertrekt vanuit een neuromotorische basis waaruit ook de executieve vaardigheden dienen te ontstaan. Deze zijn uitgewerkt onder de pijlen: ‘Voelen & Doen’ en ‘Denken & Doen’.

Van bij de start van de kleuterschool is het nu al heel belangrijk dat je de ontwikkelingssituatie van elk kind in beeld kan brengen. Zo start je tijdig om elk kind op te volgen qua noden en zo een efficiënt parcours kan laten afleggen in de kleuterschool.

Dit hele traject wordt begeleid door het kind-volgsysteem, wat het ontwikkelingslab is.

Ouders worden ook betrokken in deze visie zodat zij op de hoogte zijn van de schoolwerking en vooral ook het belang kennen van de aanpak. Zo krijgen ouders hier op school op regelmatige basis ook oefeningen mee naar huis!