algemene informatie

Aan de ouders …van harte welkom. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen.

Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Aan de kinderen …van harte welkom.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. … We zullen je helpen. We wensen je een fijn schooljaar toe.

De Vrije basisschool Sint-Anna biedt:

​Gemengd basisonderwijs van 2,5 jaar tot 12 jaar

 • Vier afzonderlijke kleuterklassen en zes lagere klassen

 • Een dynamisch en gemotiveerd leerkrachtenteam

 • Modern onderwijs aangepast aan de traditionele waarden

 • Een christelijk geïnspireerd en ZiLLig opvoedingsproject

 • Voor- en naschoolse opvang (met extra buitenschoolse activiteiten)

 • avondstudie vanaf het derde leerjaar

 • Georganiseerde sportnamiddagen i.s.m. MOEV

 • Meerdaagse uitstappen:

 • voor het eerste leerjaar (één overnachting),

 • zeeklassen voor de tweede graad en

 • Avonturenklassen voor de derde graad;

 • Franse taalinitiatie vanaf de 3de kleuterklas

 • Bijzondere aandacht voor onze zorgkinderen

 • en dit alles op het nieuwe leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ‘ZiLL’ gebaseerd en conform de eindtermen van de Vlaamse Overheid;

Kijkdagen en inschrijvingen voor nieuwe leerlingen:

​Vanaf half augustus en na telefonische afspraak op 02 768 13 83

 • Zie ook het luik ‘inschrijvingen na aanmelding’

Kennismakingsavond voor de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar:

​Elk jaar houden we voor de kleuters en het leerlingen van het eerste leerjaar een open klasdag eind augustus. Dan kunnen de kinderen al eens kennismaken met hun ‘nieuwe’ leerkracht.

Info-avonden voor de ouders van de kleuterschool en het eerste leerjaar:

Voor de ouders (NIET voor de leerlingen) van de lagere school organiseren we begin september een info-avond. U verneemt er meer over het reilen en zeilen in dit bepaalde leerjaar.

Kennismakingsgesprekken in september:

Daarnaast houden de klastitularissen in september een kennismakingsgesprek met iedere ouder.

Eerste schooldag:

Eerste werkdag in september, aanvang lessen om 08.30 uur

Einde schooljaar:

Laatste werkdag in juni
Einde schooltijd om 12:05
Einde opvang om 14 uur