algemene informatie

Aan de kinderen … van harte welkom.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. … We zullen je helpen. We wensen je een fijn schooljaar toe.

Aan de ouders …van harte welkom. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen.

Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Schooluren: 


De school is open van 07:30 tot 18:00.


De lessen beginnen stipt om 08:30 en eindigen om 15:20.

De middagpauze loopt van 12:05 tot 13:30.

Op woensdag eindigen de lessen om 12:05.Opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang.


Voorschoolse opvang

betalend: van 07:30 tot 08:15

niet-betalend: van 08:15 tot 08:30

Naschoolse opvang

niet-betalend: van 15:20 tot 15:45

betalend van 15:45 tot 18:00

op woensdag:

niet-betalend: van 12:05 tot 12:15

betalend: van 12:15 tot 18:00


Middagopvang ma/di/do/vr: niet-betalend:

kleuterschool: 

van 12:05 tot 13:30

lagere school: 

van 12:05 tot 13:30

Bereikbaarheid: Telefoon: 02 768 13 83

De Vrije basisschool Sint-Anna biedt:

​Gemengd basisonderwijs van 2,5 jaar tot 12 jaar

Kijkdagen en inschrijvingen voor nieuwe leerlingen:

Na telefonische afspraak op 02 768 13 83

Kennismakingsavond voor de kleuters en de kinderen de lagere school.

​Elk jaar houden we voor alle leerlingen een open klasdag eind augustus. Dan kunnen de kinderen al eens kennismaken met hun ‘nieuwe’ leerkracht.

Er is dan ook een kort infomoment waar er afspraken gemaakt worden voor de start van een goed schooljaar.

Kennismakingsgesprekken in september:

Daarnaast houden de klastitularissen in september een kennismakingsgesprek met iedere ouder.

Eerste schooldag:

Eerste werkdag in september, aanvang lessen om 08.30 uur

Einde schooljaar:

Laatste werkdag in juni
Einde schooltijd om 12:05
Einde opvang om 14 uur