Je mag erop vertrouwen, dat jouw steun goed wordt bestemd!

Een school is financieel aangewezen op de jaarlijkse werkingstoelagen. Met deze middelen moet de school alle schoolbehoeften, zoals boeken, schriften, IT-programma’s maar ook het onderhoud van de gebouwen, afbetalen van de kredieten, poetspersoneel ea betalen. Dit is ieder jaar weer strak begroten, en laat geen enkele marge toe.

Met een financiële gift draag je rechtstreeks bij aan de realisatie van kwalitatief onderwijs.
Iedere steun zetten wij in, daar waar de nood het hoogst is.

Iedere gift is welkom op het rekeningnummer BE24 7343 1703 7738, op naam van Sint-Annaschool.

Wij sparen dopjes!