op onze school ...

Sint-Annaschool = een katholieke DIALOOGschool

​De dialoogschool (katholieke identiteit maximaal, solidariteit maximaal) :
een katholieke school temidden van culturele en religieuze pluraliteit

​Twee dimensies bepalen samen de identiteit van onze school:

  • Katholieke identiteit: de mate waarin de school leeft vanuit een algemeen gedeelde christelijke inspiratie.

  • Solidariteit met mensen uit andere subculturen dan de katholieke: openheid en ontvankelijkheid voor andere levensvisies en levenshoudingen.

Sint-Annaschool is een KiVaschool die kinderen leert hoe het ‘leuk’ is om samen te spelen en te werken.

Iedereen hoort erbij!


Klik hier voor meer informatie over:

https://www.kivaschool.be/ouders/

Sint-Annaschool is een Nederlandstalige school.

In het belang van uw kind vragen wij u voor een positief engagement ten aanzien van de Nederlandse taal.

​​Hoe en waar kan u Nederlands leren?
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren

In het najaar van 2019 kreeg onze speelplaats, met provinciale ondersteuning, er een groene, avontuurlijk toets bij. We hebben er een duurzame en boeiende speel- en leerplek bij waar onze kinderen hun talenten kunnen uitleven en breed kunnen leren. Onze groene speelplaats past ook helemaal in het KiVa-project dat onze school onderschrijft en waarin het welbevinden van de kinderen centraal staat. Als landelijke dorpsschool willen we ook de verbinding behouden met het Zonïenwoud en de talrijke velden die aan onze school grenzen door de Kouterweg. Voor het creëren van deze kwaliteitsvolle buitenruimte werkten we samen met Regionaal Landschap Dijleland. De aanplantingen werden voor het grootste deel door de leerlingen gedaan en onze ouderraad ondersteunt mee het project. Door de keuze van inheemse boom- en struiksoorten zorgen we ervoor dat onze koesterburen ook een fijne plek hebben om te wonen en stimuleren we bovendien de biodiversiteit.