Contact

De school ligt op het grondgebied Vossem, maar bevindt zich eigenlijk in het centrum van Duisburg. Als je aan de kerk van Duisburg richting Vossem rijdt, zie je de school 500 meter verderop aan je linkerzijde!

Sint-Annaschool
Rootstraat 34
3080 Tervuren

Voor dringende boodschappen:
Telefoon

02 768 13 83
(laat een boodschap na op het antwoordapparaat)

Voor niet dringende boodschappen:
Gebruik het heen-en weermapje of de agenda van uw kind.

Mail
secretariaat@sintannaschool.be
directie@sintannaschool.be
Opgelet: Het e-mailverkeer wordt in deze school op onregelmatige tijdstippen gelezen.

www.sintannaschool.be