Welkom op onze school – schooljaar 2020-2021

Aan de ouders …van harte welkom.

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen.

Het schoolteam (directies en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

 

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

 

Aan de kinderen …van harte welkom.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht.

Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. …

We zullen je helpen.

We wensen je een fijn schooljaar toe.

 

De Vrije Basisschool Sint-Annaschool biedt U:

 • Gemengd basisonderwijs van 2,5 jaar tot 12 jaar

 • Vier afzonderlijke kleuterklassen en zes lagere klassen

 • Een dynamisch en gemotiveerd leerkrachtenteam

 • Modern onderwijs aangepast aan de traditionele waarden

 • Een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject

 • Voor- en naschoolse opvang

 • avondstudie vanaf het derde leerjaar

 • Georganiseerde sportnamiddagen i.s.m. MOEV

 • Meerdaagse uitstappen voor het eerste leerjaar (één overnachting), zeeklassen voor de tweede graad en Avonturenklassen voor de derde graad;

 • Franse taalinitiatie vanaf de 3de kleuterklas

 • Bijzondere aandacht voor onze zorgkinderen

 • en dit alles op het nieuwe leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ‘ZiLL’  gebaseerd en conform de eindtermen van de Vlaamse Overheid;

 

Kijkdagen en inschrijvingen voor nieuwe leerlingen:

 • Vanaf half augustus en na telefonische afspraak op 02 768 13 83

 

Eerste schooldag:

dinsdag 1 september: aanvang lessen om 08.30 uur

 

Einde schooljaar:

woensdag 30 juni: einde schooltijd om 12:05 – einde opvang om 14 uur

 

ouderraad:

starten stipt om 20:30;

normaal spreken we steeds af in de school; maar gaat nu online door via Google Meet

Iedereen is welkom!

Voor meer informatie over de samenstelling: zie website.