Katholieke dialoogschool

Sint-Annaschool = een katholieke DIALOOGschool

De dialoogschool (katholieke identiteit maximaal, solidariteit maximaal) : een katholieke school temidden van culturele en religieuze pluraliteit

Twee dimensies bepalen samen de identiteit van onze school:

  • Katholieke identiteit: de mate waarin de school leeft vanuit een algemeen gedeelde christelijke inspiratie.
  • Solidariteit met mensen uit andere subculturen dan de katholieke: openheid en ontvankelijkheid voor andere levensvisies en levenshoudingen.