22.5. Het speelplaatsbeleid – 2018-2019

Regels kinderen

Tijdens pauzes en speeltijden zijn er drie regels van kracht.

  • Niemand pijn doen!
  • Niets stukmaken!
  • Niets afpakken!

Deze regels worden op beide speelplaatsen en in elke klas duidelijk gevisualiseerd door middel van onderstaande tekeningen.

Met behulp van de onderstaande prent tonen we ook graag hoe het wél hoort.

We houden onze regels bewust eenvoudig en algemeen.

Op die manier willen we de kinderen aanzetten om over hun handelingen na te denken.

De leerkracht met toezicht faciliteert dit reflectiemoment bij de kinderen.

Kinderen de een schoolregel niet respecteren, lopen het risico om naar de directie gestuurd te worden voor een berisping en een stempel op hun (individuele) “respectkaart”.

Sint-Anna kiest voor peer-mediation !

In onze school kiezen we voor peer-mediation.

Mensen verschillen zoveel van elkaar dat samen spelen, leren en werken zonder conflicten bijna ondenkbaar is.

Conflicten horen erbij, ook op school. En dat is volledig normaal.

Peer mediation is een methode waarbij kinderen en jongeren als bemiddelaar tussen beide komen bij conflicten. De bemiddelaars zijn geen scheidsrechters. Zij brengen de communicatie tussen de ruziënde leerlingen weer op gang en laten hen zo zelf de oplossingen zoeken.

In onze school zijn de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar onze bemiddelaars. Zij worden opgeleid en bijgestuurd door de zorgcoördinator. De sociale vaardigheden worden ontwikkeld tijdens de KiVa-lessen die het leerkrachtenteam voor zijn rekening neemt.

Op deze manier leren de kinderen anders kijken naar hun eigen conflicten en krijgen meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Een veilig schoolklimaat voor elk kind in onze school !

Afspraken leerkrachten

Daarnaast bestaan er ook een aantal afspraken en richtlijnen rond het gebruik van de beschikbare speelruimte en hoe de speelmaterialen zo functioneel en veilig mogelijk te gebruiken. De mensen van de ochtend- en avondopvang zijn ook op de hoogte van deze afspraken.

Overtreding op de speelplaats:

Er zijn verschillende niveaus:

  • 1ste overtreding = opmerking van de toezichthoudende leerkracht;
  • 2de overtreding = nota in agenda & bolletje gekleurd op respectkaart
  • 3de overtreding = nota in agenda & bolletje gekleurd op respectkaart & klusje op school;
  • 4de overtreding = nota in agenda & bolletje gekleurd op respectkaart & klusje op school & gesprek met zoco en/of directie & ouders

Respectkaart en rol van de ouders

Opvoeden doen de ouders op de eerste plaats. Door het onderschrijven van het pedagogisch project gaan jullie, ouders, akkoord met de waarden die wij in onze school belangrijk vinden. Als school dragen wij ons steentje bij en proberen mee om deze waarden vorm te geven. Het respecteren van elkaar en van de schoolafspraken en -regels dragen ook bij tot een aangename schoolcultuur.

Opvoeden betekent dus ook: kinderen leren omgaan met ‘grenzen’. Deze zijn nodig om samen te leven.

De leerkrachten van de Sint-Annaschool willen de kinderen in eerste instantie vooral belonend, bevestigend en positief benaderen. Het team is er tegelijk ook van overtuigd dat opvoeden ook “begrenzen” inhoudt en dat afspraken gerespecteerd moeten worden. Gebeurt dat te vaak niet, dan vinden we dat dat gevolgen hoort te hebben. Als opvoedende ouder wordt u hiervan dan ook op de hoogte gebracht.

Daarom kunnen kinderen die zich meerdere malen ‘misdragen’ op de speelplaats door de leerkracht met toezicht berispt worden door een bolletje op hun leerlingenkaart (die wordt bewaard in de agenda).

Bij elk bolletje hoort een datum en een korte toelichting bij wat er gebeurde. Ook wordt vermeld welk voorstel de leerling zélf bedacht om z’n fout goed te maken.

Omdat we de ouders volledig en nauwkeurig op de hoogte willen houden van de houding van hun kind, wordt er via de agenda ook voor elk bolletje om hun handtekening gevraagd.

Bij drie bolletjes zal er ook een ‘straf’ worden gegeven.

Wanneer kinderen vier bolletjes verzamelen, zullen de betrokken leerkrachten en de directie – mogelijk in samenspraak met ouders en kinderen – beslissen welke gevolgen dat heeft.

Wij vragen u als ouder om de school in haar opvoedende taak te steunen en uw kind hierover aan te spreken. Is u iets onduidelijk nodigen wij u uit om met ons contact te zoeken. U begrijpt wel dat wij het belangrijk vinden om – in het belang van uw kind – aan hetzelfde ‘zeel’ te trekken. Alleen zo kunnen wij ‘samen school maken’ en meehelpen bij de opvoeding van uw kind.