Officiële opening nieuwbouw

De nieuwbouw is nu bijna helemaal klaar voor gebruik. Vanaf 3 september mogen onze kinderen en hun leerkrachten van de lagere school genieten van deze nieuwe klaslokalen die met de laatste technische snufjes zijn ingericht.

Op 30 augustus wordt de nieuwbouw ‘s avonds tijdens een officiële inhuldiging plechtig geopend.
Vanaf 18 uur het open klasdagen voor de kinderen en hun ouders die hun leerkrachten dan kunnen ontmoeten en de lokalen kunnen verkennen tijdens de feestelijke receptie.

Indien u graag een ‘steen’tje’ bijdraagt tot het financieren van dit project, kan u steeds een gift storten op het rekeningnummer BE50 7340 1317 3518 op naam van VZW Vrij Katholiek Onderwijs Tervuren en Duisburg met vermelding ‘gift Nieuwbouw Sint-Annaschool’. Hiervoor onze welgemeende dank.