Nederlands leren

Sint-Annaschool is een Nederlandstalige school.

In het belang van uw kind vragen wij u voor een positief engagement ten aanzien van de Nederlandse taal.
Hierbij vindt u informatie over waar en hoe u Nederlands kan leren.
Hoe en waar het Nederlands leren?