Kandidaat Leerkracht (kleuter- of lager) bij Sint-Annaschool?

We zijn voortdurend op zoek naar mensen die ons schoolteam willen versterken.

Indien je je kandidaat wil stellen voor één van onze vacatures (zie VDAB site):

Gelieve een motivatiebrief en cv door te sturen naar volgend mailadres: sintannaschool.sollicitaties@gmail.com

Indien je je kandidaat wil stellen voor een interimfunctie, gelieve dan je motivatiebrief en cv door te sturen via volgende link: http://www.sgzonien.be/bevoegdheden/

U heeft onmiddellijk toegang tot de ganse scholengemeenschap.
Alles wordt van daaruit gecoördineerd en georganiseerd.

Alvast dank voor je interesse!